TEL:021-57445184 / 13501862283
ATOS意大利阿托斯
ATOS电磁阀发布日期:2017-09-15 10:22 信息来源:未知 浏览量:
产品介绍:
具有安 全装置的特殊应用电磁阀,用于防爆和军用设备,尺寸规格 03, 05, 07, ISO sizes 08, 10 ,流量达 1000升/分 压力达 350 bar 
 
产品性能:
Atos电磁阀具有下列特点
1.壳体新工艺铸造,流水线批量生产,并进行热灼法去毛刺
2.阀芯安全互换 
3.湿式电磁铁,全封闭线圈,整体坚固,可适用于户外工作

供应型号:
ATOS电磁换向阀 阿托斯电磁阀 ATOS电磁阀
DHI-0610A-X 2305060AC电磁换向阀 DHI-0610A-X 2305060AC电磁阀 DHI-0610A-X 2305060AC
DHI-0610A-X 24DC 23电磁换向阀 DHI-0610A-X 24DC 23电磁阀 DHI-0610A-X 24DC 23
DHI-0610-X 1105060AC电磁换向阀 DHI-0610-X 1105060AC电磁阀 DHI-0610-X 1105060AC
DHI-0610-X 2305060AC 23电磁换向阀 DHI-0610-X 2305060AC 23电磁阀 DHI-0610-X 2305060AC 23
DHI-0610-X 24DC电磁换向阀 DHI-0610-X 24DC电磁阀 DHI-0610-X 24DC
DHI-0611A-X 24DC 23电磁换向阀 DHI-0611A-X 24DC 23电磁阀 DHI-0611A-X 24DC 23
DHI-0611FC-X 24DC 23电磁换向阀 DHI-0611FC-X 24DC 23电磁阀 DHI-0611FC-X 24DC 23
DHI-06119A-X 24DC 23电磁换向阀 DHI-06119A-X 24DC 23电磁阀 DHI-06119A-X 24DC 23
DHI-0611-X 24DC 23电磁换向阀 DHI-0611-X 24DC 23电磁阀 DHI-0611-X 24DC 23
DHI-0612A-X 24DC电磁换向阀 DHI-0612A-X 24DC电磁阀 DHI-0612A-X 24DC
DHI-0613A-X 24DC 23电磁换向阀 DHI-0613A-X 24DC 23电磁阀 DHI-0613A-X 24DC 23
DHI-0613WP-X 230AC电磁换向阀 DHI-0613WP-X 230AC电磁阀 DHI-0613WP-X 230AC
DHI-0613-X 2305060AC电磁换向阀 DHI-0613-X 2305060AC电磁阀 DHI-0613-X 2305060AC
DHI-0613-X 24DC电磁换向阀 DHI-0613-X 24DC电磁阀 DHI-0613-X 24DC
DHI-0614-X 24DC电磁换向阀 DHI-0614-X 24DC电磁阀 DHI-0614-X 24DC
DHI-0616A-X 2305060AC电磁换向阀 DHI-0616A-X 2305060AC电磁阀 DHI-0616A-X 2305060AC
DHI-0618A-X 24DC 23电磁换向阀 DHI-0618A-X 24DC 23电磁阀 DHI-0618A-X 24DC 23
DHI-06302A-X 2305060AC 23电磁换向阀 DHI-06302A-X 2305060AC 23电磁阀 DHI-06302A-X 2305060AC 23
DHI-06302A-X 24DC 23电磁换向阀 DHI-06302A-X 24DC 23电磁阀 DHI-06302A-X 24DC 23
DHI-06302-X 24DC电磁换向阀 DHI-06302-X 24DC电磁阀 DHI-06302-X 24DC
DHI-063112A-X 24DC电磁换向阀 DHI-063112A-X 24DC电磁阀 DHI-063112A-X 24DC
DHI-06312A-IX 24DC电磁换向阀 DHI-06312A-IX 24DC电磁阀 DHI-06312A-IX 24DC
DHI-06312A-X 1105060AC 23电磁换向阀 DHI-06312A-X 1105060AC 23电磁阀 DHI-06312A-X 1105060AC 23
DHI-06312A-X 2305060AC 23电磁换向阀 DHI-06312A-X 2305060AC 23电磁阀 DHI-06312A-X 2305060AC 23
DHI-06312P-X 24DC电磁换向阀 DHI-06312P-X 24DC电磁阀 DHI-06312P-X 24DC
DHI-06312WP-X 12DC 23电磁换向阀 DHI-06312WP-X 12DC 23电磁阀 DHI-06312WP-X 12DC 23
DHI-06312WP-X 220DC 23电磁换向阀 DHI-06312WP-X 220DC 23电磁阀 DHI-06312WP-X 220DC 23
DHI-06312WP-X 2305060AC电磁换向阀 DHI-06312WP-X 2305060AC电磁阀 DHI-06312WP-X 2305060AC
DHI-06312PA-X 24DC电磁换向阀 DHI-06312PA-X 24DC电磁阀 DHI-06312PA-X 24DC
DHI-06312P-X 24DC电磁换向阀 DHI-06312P-X 24DC电磁阀 DHI-06312P-X 24DC
DHI-06312-X 2305060AC电磁换向阀 DHI-06312-X 2305060AC电磁阀 DHI-06312-X 2305060AC
DHI-06312-X 1105060AC电磁换向阀 DHI-06312-X 1105060AC电磁阀 DHI-06312-X 1105060AC
DHI-06312-X 220DC电磁换向阀 DHI-06312-X 220DC电磁阀 DHI-06312-X 220DC
DHI-06312-X 2305060AC电磁换向阀 DHI-06312-X 2305060AC电磁阀 DHI-06312-X 2305060AC
DHI-06312-X 24DC电磁换向阀 DHI-06312-X 24DC电磁阀 DHI-06312-X 24DC
DHI-06322A-X 2305060AC 23电磁换向阀 DHI-06322A-X 2305060AC 23电磁阀 DHI-06322A-X 2305060AC 23
DHI-06322A-X 24DC 23电磁换向阀 DHI-06322A-X 24DC 23电磁阀 DHI-06322A-X 24DC 23
DHI-06322-X 2305060AC电磁换向阀 DHI-06322-X 2305060AC电磁阀 DHI-06322-X 2305060AC
DHI-06322-X 24DC 23电磁换向阀 DHI-06322-X 24DC 23电磁阀 DHI-06322-X 24DC 23
DHI-0639C-X 24DC 23电磁换向阀 DHI-0639C-X 24DC 23电磁阀 DHI-0639C-X 24DC 23
DHI-0670-X 24DC 23电磁换向阀 DHI-0670-X 24DC 23电磁阀 DHI-0670-X 24DC 23
DHI-0671A-X 24DC电磁换向阀 DHI-0671A-X 24DC电磁阀 DHI-0671A-X 24DC
DHI-0671FC-X 24DC 23电磁换向阀 DHI-0671FC-X 24DC 23电磁阀 DHI-0671FC-X 24DC 23
DHI-0674-X 24DC 23电磁换向阀 DHI-0674-X 24DC 23电磁阀 DHI-0674-X 24DC 23
DHI-07012-X 1105060AC电磁换向阀 DHI-07012-X 1105060AC电磁阀 DHI-07012-X 1105060AC
DHI-0710WP-X 24DC 23电磁换向阀 DHI-0710WP-X 24DC 23电磁阀 DHI-0710WP-X 24DC 23
DHI-0710-X 2305060AC电磁换向阀 DHI-0710-X 2305060AC电磁阀 DHI-0710-X 2305060AC
DHI-0710-X 24DC电磁换向阀 DHI-0710-X 24DC电磁阀 DHI-0710-X 24DC
DHI-0711-X 24DC电磁换向阀 DHI-0711-X 24DC电磁阀 DHI-0711-X 24DC
DHI-0711-X 1105060AC 23电磁换向阀 DHI-0711-X 1105060AC 23电磁阀 DHI-0711-X 1105060AC 23
DHI-0711-X 2305060AC电磁换向阀 DHI-0711-X 2305060AC电磁阀 DHI-0711-X 2305060AC
DHI-07131-X 2305060AC电磁换向阀 DHI-07131-X 2305060AC电磁阀 DHI-07131-X 2305060AC
DHI-0713WP-X 12DC 23电磁换向阀 DHI-0713WP-X 12DC 23电磁阀 DHI-0713WP-X 12DC 23
DHI-0713WP-X 2305060AC 23电磁换向阀 DHI-0713WP-X 2305060AC 23电磁阀 DHI-0713WP-X 2305060AC 23
DHI-0713WP-X 24DC 23电磁换向阀 DHI-0713WP-X 24DC 23电磁阀 DHI-0713WP-X 24DC 23
DHI-07139-X 24DC 23电磁换向阀 DHI-07139-X 24DC 23电磁阀 DHI-07139-X 24DC 23
DHI-0713P 24DC电磁换向阀 DHI-0713P 24DC电磁阀 DHI-0713P 24DC
DHI-0713-X 1105060AC电磁换向阀 DHI-0713-X 1105060AC电磁阀 DHI-0713-X 1105060AC
DHI-0713-X 2305060AC电磁换向阀 DHI-0713-X 2305060AC电磁阀 DHI-0713-X 2305060AC
DHI-0713-X 24DC电磁换向阀 DHI-0713-X 24DC电磁阀 DHI-0713-X 24DC
DHI-0713-X 24DC 23 PE电磁换向阀 DHI-0713-X 24DC 23 PE电磁阀 DHI-0713-X 24DC 23 PE
DHI-0714WP-X 2305060AC电磁换向阀 DHI-0714WP-X 2305060AC电磁阀 DHI-0714WP-X 2305060AC
DHI-0714WP-X 2305060AC 23 PE电磁换向阀 DHI-0714WP-X 2305060AC 23 PE电磁阀 DHI-0714WP-X 2305060AC 23 PE
DHI-0714-X 2305060AC电磁换向阀 DHI-0714-X 2305060AC电磁阀 DHI-0714-X 2305060AC
DHI-0714-X 24DC电磁换向阀 DHI-0714-X 24DC电磁阀 DHI-0714-X 24DC
DHI-0715FINC-X 24DC电磁换向阀 DHI-0715FINC-X 24DC电磁阀 DHI-0715FINC-X 24DC
DHI-0715-X 24DC电磁换向阀 DHI-0715-X 24DC电磁阀 DHI-0715-X 24DC
DHI-0716-X 24DC电磁换向阀 DHI-0716-X 24DC电磁阀 DHI-0716-X 24DC
DHI-0717-X 24DC电磁换向阀 DHI-0717-X 24DC电磁阀 DHI-0717-X 24DC
DHI-0718-X 2305060AC电磁换向阀 DHI-0718-X 2305060AC电磁阀 DHI-0718-X 2305060AC
DHI-0718-X 24DC电磁换向阀 DHI-0718-X 24DC电磁阀 DHI-0718-X 24DC
DHI-07502-X 24DC电磁换向阀 DHI-07502-X 24DC电磁阀 DHI-07502-X 24DC
DHI-07512FINC-X 24DC 23电磁换向阀 DHI-07512FINC-X 24DC 23电磁阀 DHI-07512FINC-X 24DC 23
DHI-07512FINO-X 24DC 23电磁换向阀 DHI-07512FINO-X 24DC 23电磁阀 DHI-07512FINO-X 24DC 23
DHI-07512WP-X 2305060AC电磁换向阀 DHI-07512WP-X 2305060AC电磁阀 DHI-07512WP-X 2305060AC
DHI-07512WP-X 2305060AC 23 PE电磁换向阀 DHI-07512WP-X 2305060AC 23 PE电磁阀 DHI-07512WP-X 2305060AC 23 PE
DHI-07512WP-X 24DC电磁换向阀 DHI-07512WP-X 24DC电磁阀 DHI-07512WP-X 24DC
DHI-07512-X 1105060AC 23电磁换向阀 DHI-07512-X 1105060AC 23电磁阀 DHI-07512-X 1105060AC 23
DHI-07512-X 2305060AC电磁换向阀 DHI-07512-X 2305060AC电磁阀 DHI-07512-X 2305060AC
DHI-07512-X 24DC电磁换向阀 DHI-07512-X 24DC电磁阀 DHI-07512-X 24DC
DHO-06302A-X 24DC 20电磁换向阀 DHO-06302A-X 24DC 20电磁阀 DHO-06302A-X 24DC 20
DHO-06312A-X 24DC 20电磁换向阀 DHO-06312A-X 24DC 20电磁阀 DHO-06312A-X 24DC 20
DHO-06312L1-X 24DC 20电磁换向阀 DHO-06312L1-X 24DC 20电磁阀 DHO-06312L1-X 24DC 20
DHO-06312-X 24DC电磁换向阀 DHO-06312-X 24DC电磁阀 DHO-06312-X 24DC
DHO-0639O-X 24DC 20电磁换向阀 DHO-0639O-X 24DC 20电磁阀 DHO-0639O-X 24DC 20
DHO-0710-X 24DC 20电磁换向阀 DHO-0710-X 24DC 20电磁阀 DHO-0710-X 24DC 20
DHO-0711-X 24DC电磁换向阀 DHO-0711-X 24DC电磁阀 DHO-0711-X 24DC
DHO-0713-X 24DC 20电磁换向阀 DHO-0713-X 24DC 20电磁阀 DHO-0713-X 24DC 20
DHO-07191-X 24DC电磁换向阀 DHO-07191-X 24DC电磁阀 DHO-07191-X 24DC
DHO-07502-X 24DC 20电磁换向阀 DHO-07502-X 24DC 20电磁阀 DHO-07502-X 24DC 20
DHRZO-P5-01225 20电磁换向阀 DHRZO-P5-01225 20电磁阀 DHRZO-P5-01225 20
DHU-0610A-X 24DC 20电磁换向阀 DHU-0610A-X 24DC 20电磁阀 DHU-0610A-X 24DC 20
DHU-0610FINC-X 24DC 20电磁换向阀 DHU-0610FINC-X 24DC 20电磁阀 DHU-0610FINC-X 24DC 20
DHU-0610-X 24DC 20电磁换向阀 DHU-0610-X 24DC 20电磁阀 DHU-0610-X 24DC 20
DHU-0610-X 48DC 20电磁换向阀 DHU-0610-X 48DC 20电磁阀 DHU-0610-X 48DC 20
DHU-0611-X 24DC电磁换向阀 DHU-0611-X 24DC电磁阀 DHU-0611-X 24DC
DHU-0614A-X 24DC 20电磁换向阀 DHU-0614A-X 24DC 20电磁阀 DHU-0614A-X 24DC 20
DHU-0614-X 24DC 20电磁换向阀 DHU-0614-X 24DC 20电磁阀 DHU-0614-X 24DC 20
DHU-06191-X 24DC 20电磁换向阀 DHU-06191-X 24DC 20电磁阀 DHU-06191-X 24DC 20
DHU-06194-X 24DC 20电磁换向阀 DHU-06194-X 24DC 20电磁阀 DHU-06194-X 24DC 20
DHU-06302A-X 24DC电磁换向阀 DHU-06302A-X 24DC电磁阀 DHU-06302A-X 24DC
DHU-06302-X 24DC电磁换向阀 DHU-06302-X 24DC电磁阀 DHU-06302-X 24DC
DHU-06312A-X 24DC电磁换向阀 DHU-06312A-X 24DC电磁阀 DHU-06312A-X 24DC
DHU-06312FC-X 24DC 20电磁换向阀 DHU-06312FC-X 24DC 20电磁阀 DHU-06312FC-X 24DC 20
DHU-06312-X 24DC电磁换向阀 DHU-06312-X 24DC电磁阀 DHU-06312-X 24DC
DHU-06322A-X 24DC 20电磁换向阀 DHU-06322A-X 24DC 20电磁阀 DHU-06322A-X 24DC 20
DHU-06322-X 24DC 20电磁换向阀 DHU-06322-X 24DC 20电磁阀 DHU-06322-X 24DC 20
DHU-0639C-X 24DC 20电磁换向阀 DHU-0639C-X 24DC 20电磁阀 DHU-0639C-X 24DC 20
DHU-0671-X 24DC电磁换向阀 DHU-0671-X 24DC电磁阀 DHU-0671-X 24DC
DHU-0710L1-X 24DC 20电磁换向阀 DHU-0710L1-X 24DC 20电磁阀 DHU-0710L1-X 24DC 20
DHU-0710-X 24DC电磁换向阀 DHU-0710-X 24DC电磁阀 DHU-0710-X 24DC
DHU-0711WP-X 24DC 20电磁换向阀 DHU-0711WP-X 24DC 20电磁阀 DHU-0711WP-X 24DC 20
DHU-07119-X 24DC 20电磁换向阀 DHU-07119-X 24DC 20电磁阀 DHU-07119-X 24DC 20
DHU-0711-X 24DC电磁换向阀 DHU-0711-X 24DC电磁阀 DHU-0711-X 24DC
DHU-07131-X 24DC电磁换向阀 DHU-07131-X 24DC电磁阀 DHU-07131-X 24DC
DHU-0713WP-X 24DC 20电磁换向阀 DHU-0713WP-X 24DC 20电磁阀 DHU-0713WP-X 24DC 20
DHU-0713P-X 24DC 20电磁换向阀 DHU-0713P-X 24DC 20电磁阀 DHU-0713P-X 24DC 20
DHU-0713-X 24DC电磁换向阀 DHU-0713-X 24DC电磁阀 DHU-0713-X 24DC
DHU-07149-X 24DC 20电磁换向阀 DHU-07149-X 24DC 20电磁阀 DHU-07149-X 24DC 20
DHU-0714-X 24DC电磁换向阀 DHU-0714-X 24DC电磁阀 DHU-0714-X 24DC
DHU-0718-X 24DC电磁换向阀 DHU-0718-X 24DC电磁阀 DHU-0718-X 24DC
DHU-07502FINC-X 24DC 20电磁换向阀 DHU-07502FINC-X 24DC 20电磁阀 DHU-07502FINC-X 24DC 20
DHU-07502-X 24DC电磁换向阀 DHU-07502-X 24DC电磁阀 DHU-07502-X 24DC
DHU-07512-00 20 WG电磁换向阀 DHU-07512-00 20 WG电磁阀 DHU-07512-00 20 WG
DHU-07512P-X 24DC 20电磁换向阀 DHU-07512P-X 24DC 20电磁阀 DHU-07512P-X 24DC 20
DHU-07512-X 24DC电磁换向阀 DHU-07512-X 24DC电磁阀 DHU-07512-X 24DC
DHU-67512P-X 24DC电磁换向阀 DHU-67512P-X 24DC电磁阀 DHU-67512P-X 24DC
DKI-1610A-X 24DC 24电磁换向阀 DKI-1610A-X 24DC 24电磁阀 DKI-1610A-X 24DC 24
DKI-1610-X 24DC电磁换向阀 DKI-1610-X 24DC电磁阀 DKI-1610-X 24DC
DKI-1611-X 24DC电磁换向阀 DKI-1611-X 24DC电磁阀 DKI-1611-X 24DC
DKI-1612A-X 2305060AC 24电磁换向阀 DKI-1612A-X 2305060AC 24电磁阀 DKI-1612A-X 2305060AC 24
DKI-1612-X 24DC 24电磁换向阀 DKI-1612-X 24DC 24电磁阀 DKI-1612-X 24DC 24
DKI-1613A-X 24DC 24电磁换向阀 DKI-1613A-X 24DC 24电磁阀 DKI-1613A-X 24DC 24
DKI-1613-X 24DC 24电磁换向阀 DKI-1613-X 24DC 24电磁阀 DKI-1613-X 24DC 24
DKI-1618-X 24DC 24电磁换向阀 DKI-1618-X 24DC 24电磁阀 DKI-1618-X 24DC 24
DKI-16302A-X 24DC 24电磁换向阀 DKI-16302A-X 24DC 24电磁阀 DKI-16302A-X 24DC 24
DKI-16302-X 24DC电磁换向阀 DKI-16302-X 24DC电磁阀 DKI-16302-X 24DC
DKI-16312A-X 24DC 24电磁换向阀 DKI-16312A-X 24DC 24电磁阀 DKI-16312A-X 24DC 24
DKI-16312WP 24DC电磁换向阀 DKI-16312WP 24DC电磁阀 DKI-16312WP 24DC
DKI-16312WP-X 2305060AC 24电磁换向阀 DKI-16312WP-X 2305060AC 24电磁阀 DKI-16312WP-X 2305060AC 24
DKI-16312-X 2305060AC 24电磁换向阀 DKI-16312-X 2305060AC 24电磁阀 DKI-16312-X 2305060AC 24
DKI-16312-X 24DC电磁换向阀 DKI-16312-X 24DC电磁阀 DKI-16312-X 24DC
DKI-16322AFINC-X 24DC 24电磁换向阀 DKI-16322AFINC-X 24DC 24电磁阀 DKI-16322AFINC-X 24DC 24
DKI-16322A-X 24DC 24电磁换向阀 DKI-16322A-X 24DC 24电磁阀 DKI-16322A-X 24DC 24
DKI-1671-X 24DC 24电磁换向阀 DKI-1671-X 24DC 24电磁阀 DKI-1671-X 24DC 24
DKI-1710-X 24DC电磁换向阀 DKI-1710-X 24DC电磁阀 DKI-1710-X 24DC
DKI-1711WP-X 24DC 24电磁换向阀 DKI-1711WP-X 24DC 24电磁阀 DKI-1711WP-X 24DC 24
DKI-17116-X 24DC电磁换向阀 DKI-17116-X 24DC电磁阀 DKI-17116-X 24DC
DKI-17119-X 1105060AC 24电磁换向阀 DKI-17119-X 1105060AC 24电磁阀 DKI-17119-X 1105060AC 24
DKI-17119-X 2305060AC电磁换向阀 DKI-17119-X 2305060AC电磁阀 DKI-17119-X 2305060AC
DHU-0718-X 24DC电磁换向阀 DHU-0718-X 24DC电磁阀 DHU-0718-X 24DC
DHU-07502FINC-X 24DC 20电磁换向阀 DHU-07502FINC-X 24DC 20电磁阀 DHU-07502FINC-X 24DC 20
DHU-07502-X 24DC电磁换向阀 DHU-07502-X 24DC电磁阀 DHU-07502-X 24DC
DHU-07512-00 20 WG电磁换向阀 DHU-07512-00 20 WG电磁阀 DHU-07512-00 20 WG
DHU-07512P-X 24DC 20电磁换向阀 DHU-07512P-X 24DC 20电磁阀 DHU-07512P-X 24DC 20
DHU-07512-X 24DC电磁换向阀 DHU-07512-X 24DC电磁阀 DHU-07512-X 24DC
DHU-67512P-X 24DC电磁换向阀 DHU-67512P-X 24DC电磁阀 DHU-67512P-X 24DC
DKI-1610A-X 24DC 24电磁换向阀 DKI-1610A-X 24DC 24电磁阀 DKI-1610A-X 24DC 24
DKI-1610-X 24DC电磁换向阀 DKI-1610-X 24DC电磁阀 DKI-1610-X 24DC
DKI-1611-X 24DC电磁换向阀 DKI-1611-X 24DC电磁阀 DKI-1611-X 24DC
DKI-1612A-X 2305060AC 24电磁换向阀 DKI-1612A-X 2305060AC 24电磁阀 DKI-1612A-X 2305060AC 24
DKI-1612-X 24DC 24电磁换向阀 DKI-1612-X 24DC 24电磁阀 DKI-1612-X 24DC 24
DKI-1613A-X 24DC 24电磁换向阀 DKI-1613A-X 24DC 24电磁阀 DKI-1613A-X 24DC 24
DKI-1613-X 24DC 24电磁换向阀 DKI-1613-X 24DC 24电磁阀 DKI-1613-X 24DC 24
DKI-1618-X 24DC 24电磁换向阀 DKI-1618-X 24DC 24电磁阀 DKI-1618-X 24DC 24
DKI-16302A-X 24DC 24电磁换向阀 DKI-16302A-X 24DC 24电磁阀 DKI-16302A-X 24DC 24
DKI-16302-X 24DC电磁换向阀 DKI-16302-X 24DC电磁阀 DKI-16302-X 24DC
DKI-16312A-X 24DC 24电磁换向阀 DKI-16312A-X 24DC 24电磁阀 DKI-16312A-X 24DC 24
DKI-16312WP 24DC电磁换向阀 DKI-16312WP 24DC电磁阀 DKI-16312WP 24DC
DKI-16312WP-X 2305060AC 24电磁换向阀 DKI-16312WP-X 2305060AC 24电磁阀 DKI-16312WP-X 2305060AC 24
DKI-16312-X 2305060AC 24电磁换向阀 DKI-16312-X 2305060AC 24电磁阀 DKI-16312-X 2305060AC 24
DKI-16312-X 24DC电磁换向阀 DKI-16312-X 24DC电磁阀 DKI-16312-X 24DC
DKI-16322AFINC-X 24DC 24电磁换向阀 DKI-16322AFINC-X 24DC 24电磁阀 DKI-16322AFINC-X 24DC 24
DKI-16322A-X 24DC 24电磁换向阀 DKI-16322A-X 24DC 24电磁阀 DKI-16322A-X 24DC 24
DKI-1671-X 24DC 24电磁换向阀 DKI-1671-X 24DC 24电磁阀 DKI-1671-X 24DC 24
DKI-1710-X 24DC电磁换向阀 DKI-1710-X 24DC电磁阀 DKI-1710-X 24DC
DKI-1711WP-X 24DC 24电磁换向阀 DKI-1711WP-X 24DC 24电磁阀 DKI-1711WP-X 24DC 24
DKI-17116-X 24DC电磁换向阀 DKI-17116-X 24DC电磁阀 DKI-17116-X 24DC
DKI-17119-X 1105060AC 24电磁换向阀 DKI-17119-X 1105060AC 24电磁阀 DKI-17119-X 1105060AC 24
DKI-17119-X 2305060AC电磁换向阀 DKI-17119-X 2305060AC电磁阀 DKI-17119-X 2305060AC
DKU-1613-X 24DC 25电磁换向阀 DKU-1613-X 24DC 25电磁阀 DKU-1613-X 24DC 25
DKU-1618-X 24DC 25电磁换向阀 DKU-1618-X 24DC 25电磁阀 DKU-1618-X 24DC 25
DKU-16302A-X 24DC 25电磁换向阀 DKU-16302A-X 24DC 25电磁阀 DKU-16302A-X 24DC 25
DKU-16302-X 24DC电磁换向阀 DKU-16302-X 24DC电磁阀 DKU-16302-X 24DC
DKU-16312A-X 24DC电磁换向阀 DKU-16312A-X 24DC电磁阀 DKU-16312A-X 24DC
DKU-16312FINC-X 24DC 25电磁换向阀 DKU-16312FINC-X 24DC 25电磁阀 DKU-16312FINC-X 24DC 25
DKU-16312-X 24DC电磁换向阀 DKU-16312-X 24DC电磁阀 DKU-16312-X 24DC
DKU-16322-X 24DC 25电磁换向阀 DKU-16322-X 24DC 25电磁阀 DKU-16322-X 24DC 25
DKU-1671-X 24DC电磁换向阀 DKU-1671-X 24DC电磁阀 DKU-1671-X 24DC
DKU-17012FINC-X 220DC电磁换向阀 DKU-17012FINC-X 220DC电磁阀 DKU-17012FINC-X 220DC
DKU-17012-X 24DC 25电磁换向阀 DKU-17012-X 24DC 25电磁阀 DKU-17012-X 24DC 25
DKU-1710-X 24DC 25电磁换向阀 DKU-1710-X 24DC 25电磁阀 DKU-1710-X 24DC 25
DKU-1711FINC-X 24DC 25电磁换向阀 DKU-1711FINC-X 24DC 25电磁阀 DKU-1711FINC-X 24DC 25
DKU-17119-X 24DC电磁换向阀 DKU-17119-X 24DC电磁阀 DKU-17119-X 24DC
DKU-1711-X 230RC电磁换向阀 DKU-1711-X 230RC电磁阀 DKU-1711-X 230RC
DKU-1711-X 24DC电磁换向阀 DKU-1711-X 24DC电磁阀 DKU-1711-X 24DC
DKU-17131-X 24DC电磁换向阀 DKU-17131-X 24DC电磁阀 DKU-17131-X 24DC
DKU-1713L-X 24DC 25电磁换向阀 DKU-1713L-X 24DC 25电磁阀 DKU-1713L-X 24DC 25
DKU-1713WP-X 24DC 25电磁换向阀 DKU-1713WP-X 24DC 25电磁阀 DKU-1713WP-X 24DC 25
DKU-1713-00 25 WG电磁换向阀 DKU-1713-00 25 WG电磁阀 DKU-1713-00 25 WG
DKU-1713-X 24DC电磁换向阀 DKU-1713-X 24DC电磁阀 DKU-1713-X 24DC
DKU-1714-X 24DC 25电磁换向阀 DKU-1714-X 24DC 25电磁阀 DKU-1714-X 24DC 25
DKU-1715FINC-X 24DC电磁换向阀 DKU-1715FINC-X 24DC电磁阀 DKU-1715FINC-X 24DC
DKU-17158FINC-X 24DC 25电磁换向阀 DKU-17158FINC-X 24DC 25电磁阀 DKU-17158FINC-X 24DC 25
DKU-1715-X 24DC 25电磁换向阀 DKU-1715-X 24DC 25电磁阀 DKU-1715-X 24DC 25
DKU-1716-X 24DC 25电磁换向阀 DKU-1716-X 24DC 25电磁阀 DKU-1716-X 24DC 25
DKU-1718WP-X 24DC 25电磁换向阀 DKU-1718WP-X 24DC 25电磁阀 DKU-1718WP-X 24DC 25
DKU-17191-X 24DC电磁换向阀 DKU-17191-X 24DC电磁阀 DKU-17191-X 24DC
DKU-17502-X 24DC 25电磁换向阀 DKU-17502-X 24DC 25电磁阀 DKU-17502-X 24DC 25
DKU-17512FINC-X 24DC电磁换向阀 DKU-17512FINC-X 24DC电磁阀 DKU-17512FINC-X 24DC
DKU-17512WP-X 24DC电磁换向阀 DKU-17512WP-X 24DC电磁阀 DKU-17512WP-X 24DC
DKU-17512-00 25 WG电磁换向阀 DKU-17512-00 25 WG电磁阀 DKU-17512-00 25 WG
DKU-17512-X 24DC电磁换向阀 DKU-17512-X 24DC电磁阀 DKU-17512-X 24DC
DKZ-1711-X 24DC电磁换向阀 DKZ-1711-X 24DC电磁阀 DKZ-1711-X 24DC
DKZ-1713-X 24DC电磁换向阀 DKZ-1713-X 24DC电磁阀 DKZ-1713-X 24DC
SDHI-06312A-X 24DC电磁换向阀 SDHI-06312A-X 24DC电磁阀 SDHI-06312A-X 24DC
SDHI-06312-X 24DC电磁换向阀 SDHI-06312-X 24DC电磁阀 SDHI-06312-X 24DC
SDHI-0639C-X 24DC 23电磁换向阀 SDHI-0639C-X 24DC 23电磁阀 SDHI-0639C-X 24DC 23
SDHI-0639O-X 2305060AC 23电磁换向阀 SDHI-0639O-X 2305060AC 23电磁阀 SDHI-0639O-X 2305060AC 23
SDHI-0639O-X 24DC电磁换向阀 SDHI-0639O-X 24DC电磁阀 SDHI-0639O-X 24DC
SDHI-0710-X 2305060AC 23电磁换向阀 SDHI-0710-X 2305060AC 23电磁阀 SDHI-0710-X 2305060AC 23
SDHI-0711-X 12DC 23电磁换向阀 SDHI-0711-X 12DC 23电磁阀 SDHI-0711-X 12DC 23

上海群 赫液压设备有限公司是一家集设计开发、生产、商贸一 体的综合性企业。公司主 要产品及经营业务有:液压系统、液压配件、油缸。产品广 泛应用于核工业、石油、天然气、化工、乳品、饮料、药品、水处理、过滤设备、锅炉、液压等行业。

地址 :上海市 奉贤区杨王工业园永杨路88号

电话 :021-57445184

传真 :021-33275194

手机 :13501862283

邮箱 :qunheyeya@163.com上一篇:ATOS叠加阀 下一篇:ATOS插装阀